Visi dan Misi

Motto FIMADINA :

Menebar Bahagia Berbagi Inspirasi
Bersama-sama Mengubah Dunia

Visi FIMADINA Adalah :

Mewujudkan masyarakat Madina yang Madani

Misi FIMADINA Adalah :

1. Â Menerapkan prinsip Syariah dalam kegiatan masyarakat melalui potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, dan membina kepedulian aghniyaa (kaum mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

Scroll to Top